Foto candidats i candidates de ERC Osona! tots junts farem un nou pais!